ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LOTERII ZIELONYCH KART Formularz: DS-5501 (wersja DV-2021)

Część Pierwsza - Informacje Wstępne

1. Imię
2. Płeć
 
 
3. Data urodzenia
4. Miasto, w którym się urodziłeś

Wprowadź tylko miasto urodzenia. Nie wpisuj Powiatu / Gminy / Województwa / Państwa.

Miasto urodzenia

5. Kraj, w którym się urodziłeś
6. Kraj kwalifikujący się do programu DV
Twój kraj kwalifikujący zazwyczaj jest taki sam jak kraj twojego urodzenia. Twój kraj kwalifikujący NIE jest powiązany z miejscem zamieszkania. Jeśli urodziłeś się w kraju, który nie kwalifikuje się do programu DV, przejdź do działu Objaśnienia kraju kwalifikowalności, aby sprawdzić, czy w Twojej sytuacji dostępne jest jakieś inne wyjście.
Czy ubiegasz się o uprawnienia w kraju, w którym się urodziłeś?
Jeśli nie, musisz podać kraj, z którego się kwalifikujesz
8. Zdjęcie uczestnika

Zdjęcia należy składać w momencie wypełniania eDV. Zdjęcia, które nie są zgodne ze wszystkimi specyfikacjami, takimi jak: aktualność zdjęcia (należy to zrobić w ciągu ostatnich sześciu miesięcy), kompozycja i nieodpowiednie tło, są podstawą do dyskwalifikacji całego formularza. Wszelkie manipulacje zdjęciami zmieniające wygląd twarzy są również podstawą do dyskwalifikacji całego formularza. Zobacz przykłady na stronie Przykładowe zdjęcia.

Proszę odnieść się do instrukcji programu wizowego "Loteria Wizowa Imigrantów" (DV-2020) dotyczącego specyfikacji technicznej i kompozycyjnej obrazu cyfrowego.

Skorzystasz z jednej z następujących metod, aby przesłać zdjęcie do eDV:

  • Wykonaj nowe cyfrowe zdjęcie,
  • Użyj skanera cyfrowego, aby zeskanować przesłane zdjęcie.

Link do strony z instrukcją odnośnie do zdjęć / przykładowymi zdjęciami

Kliknięcie przycisku "Wybierz nowe zdjęcie" pozwoli ci wyszukać i wybrać plik, w którym zapisane jest zdjęcie. Po wybraniu zostanie wyświetlona nazwa pliku wraz ze zdjęciem. Jeśli zdjęcie jest niepoprawne, kliknij ponownie przycisk "Wybierz nowe zdjęcie", aby wybrać nowy plik.

Wybierz nowe zdjęcie
9. Adres poczty elektronicznej
10. Kraj, w którym obecnie mieszkasz
11. Numer telefonu
12. Adres e-mail
(UWAGA: Jeśli zostaniesz wybrany, ten adres e-mail zostanie wykorzystany do dostarczenia dodatkowych informacji.)
13. Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia, jaki aktualnie osiągnąłeś ?
Musisz mieć przynajmniej dyplom ukończenia szkoły średniej potwierdzający odbycie pełnego cyklu kształcenia (szkoły zawodowe lub podobne wykształcenie nie jest dopuszczalne) lub być wykwalifikowanym pracownikiem w zawodzie wymagającym co najmniej dwóch lat szkolenia, lub doświadczenia, aby się zakwalifikować (wejdź na http://www.onetonline.org/, aby sprawdzić, czy kwalifikuje się Twój zawód) na Loterie Wizową DV.
14. Jaki jest twój obecny stan cywilny?
Separacja sądowa polega na porozumieniu, w którym para pozostaje w związku małżeńskim, ale mieszka oddzielnie, na podstawie nakazu sądowego. Jeśli Ty i twój małżonek jesteście w legalnej separacji, to współmałżonek nie będzie mógł wyemigrować z Tobą przez ten program DV. Nie zostaniesz ukarany, jeśli zdecydujesz się podać imię i nazwisko współmałżonka, z którym jesteś w legalnej separacji.
Jeśli nie jesteś w legalnej separacji na podstawie nakazu sądowego, to zanim złożysz wniosek o wizę DV, będziesz musiał podać dane współmałżonka, nawet jeśli zamierzasz się rozwieść. Brak podania danych współmałżonka stanowi podstawę do dyskwalifikacji.
Jeśli Twój współmałżonek jest obywatelem USA lub stałym rezydentem, nie umieszczaj go w swoim formularzu.
15. Liczba dzieci
W dziale dzieci musisz wymienić wszystkie dzieci biologiczne, dzieci prawnie adoptowane oraz pasierbów, którzy nie są w związku małżeńskim i mają mniej niż 21 lat w dniu, w którym przesyłasz swój formularz. Musisz uwzględnić wszystkie kwalifikujące się dzieci, nawet jeśli nie mieszkają z tobą lub jeśli nie zamierzają ubiegać się o wizę DV jako swoją osobe pochodną. Brak wymienienia wszystkich kwalifikujących się dzieci stanowi podstawę do dyskwalifikacji. Jeśli Twoje dziecko jest obywatelem USA lub stałym legalnym rezydentem, nie umieszczaj go w swojej liście.

Zdobądź zdjęcie Loterii DV i zapisz kod potwierdzający DV w swoim telefonie!

Zdobądź zdjęcie do Loterii Zielonej Karty (program DV) bezpośrednio ze swojego telefonu, korzystając z bezpłatnej aplikacji 7ID na iOS i Androida. 7ID może również przechowywać Twój kod potwierdzający Program DV potrzebny do późniejszego sprawdzenia statusu uczestnika.

Pobierz 7ID teraz!